LINH CHI VIỆT NAM

Chuyên mục
Nấm Linh Chi

NẤM LINH CHI DÒNG KÝ SINH TRÙNG

Bức ảnh này được người ta chụp ở một khu rừng vùng Đông Bắc nước Mỹ. Như nhiều quốc gia khác nghiên cứu về nấm, loại nấm linh chi này được gọi là loại nấm ký sinh trùng, từ rất lâu nó được xem như có hại vì tấn công cây rừng, nhưng hiện tại, các nhà khoa học đã thay đổi góc nhìn với những nghiên cứu sâu hơn, đã phát hiện giá trị rất âm thầm của nấm linh chi ký sinh là giúp cân bằng hệ sinh thái rừng.