LINH CHI VIỆT NAM

Chuyên mục
Nấm Linh Chi

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NẤM LINH CHI

Nấm Linh Chi (tiếng Anh: Lingzhi mushroom) có tên khoa học là Ganoderma Lucidum, [Leyss ex Fr] – Kart, viết theo kiểu phiên âm Trung Hoa là Lingzhi hay Lingchih, tên Nhật Bản là Reishi. Hiện tại, tên khoa học được đề xuất định danh phù hợp hơn là Ganoderma Lingzhi. Xem thêm bài viết: “Làm rõ nghĩa lại Linh Chi là gì?”